Obszary działania - Fundacja TALITHA CUM

Fundacja TALITHA CUM                                                                                   tel.: +48 608 343 206                                                                                    e- mail: fundacja@talithacum.org
Fundacja TALITHA CUM                                                                                   tel.: +48 608 343 206                                                                                    e- mail: fundacja@talithacum.org
Przejdź do treści
Choose your language
Nasza księgarnia
Prezenty z Duszą
na fb
BNP Paribas SA 64 2030 0045 1110 0000 0409 0510

Fundacja TALITHA CUM

Obszary działania
Fundacja
THALITA CUM
na fb

A.  Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
B.  Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
C.  Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
D.  Działalność charytatywna.
E.  Ochrona i promocja zdrowia.
F.  Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
G.  Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
H.  Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
I.   Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
J.   Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
K.  Promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
L.  Promocja i organizacja wolontariatu.
Siedziba i pracownie:
Wierch Rusiński 28
Copyright 2014-2022 by Fundacja TALITHA CUM
Fundacja TALITHA CUM
BNP Paribas SA 64 2030 0045 1110 0000 0409 0510
NIP:7361717906 KRS:0000499068 Regon:123050570
Księgarnia TALITHA CUM:
Jana Pawła II 2
Sklep online: prezentyzdusza.pl
tel.: +48 608 343 206
e-mail: fundacja@talithacum.org
Wróć do spisu treści