Mieszkanie dla... - Fundacja TALITHA CUM

Przejdź do treści
Mieszkanie dla...
Adaptacja i remont mieszkań dla bezdomnych

Akcja finansowana z środków własnych Fundacji
TALITHA CUM, zysku z księgarni katolickiej
oraz wpłat i darowizn rzeczowych darczyńców.


Działanie jest możliwe dzięki wspólpracy z miastem Bytom. Podopieczni fumdacji z tego
miasta, bezdomni, niepełnosprawni, wychodzący z różnych form wykluczenia społecznego
(w tym z alkoholizmu) sa wspierani w pozyskaniu niewielkich mieszkań z zasobów  gminy.
Mieszkania te, w złym stanie technicznym, są adaptowane i remontowane i wyposażane
zasobami i środkami Fundacji, tak aby nadawały się do zasiedlenia. Następnie, za
poręczeniem i pod nadzorem Fundacji są przekazywane i użytkowane przez
naszych podopiecznych.
Mieszkanie dla Czesia
Darowizna dla Czesia
DZIAŁANIA
Wróć do spisu treści