Fundacja TALITHA CUM - Fundacja TALITHA CUM

Przejdź do treści

Najnowsze relacje z naszych projektów: 

RELACJA W PRZYGOTOWANIU

Spotkania z autorami "Scripta Manet 2020" Debora SianożęckaKrystian KratiukKs. Roman KneblewskiRenata i Grzegorz Czerwiccy

RELACJA W PRZYGOTOWANIU
Choose your language
Fundacja


TALITHA CUM


Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus słysząc, co mówiono, rzekł przełożonemu synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!». I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia, wszedł i rzekł do nich: «Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha cum», to znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań! Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia.Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym nie wiedział, ...

Mk 5, 35-43

Fundacja TALITHA CUM
"Nawet, gdy myślisz, że ogarniają Cię ciemności,
zawsze jest ktoś, kto wyciąga do Ciebie
pomocną dłoń!"


Fundacja TALITHA CUM
Jesteśmy fundacją
KRS:0000499068 NIP:7361717906 Regon:123050570
BGŻ BNP Paribas 64 2030 0045 1110 0000 0409 0510
działającą od 2014, skupiamy się na wspieraniu ludzi
w wychodzeniu z kryzysów duchowych, psychicznych, fizycznych
i w miarę skromnych możliwości również finansowych.
Nie zatrudniamy pracowników etatowych,
działalność bazuje na pracy własnej, wolontariuszy i osób wspierających.
W celu pozyskiwania finansowania na działalność statutową,
prowadzimy dla Parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem,
przy tutejszym sanktuarium, księgarnię katolicką
z książkami, dewocjonaliami i rękodziełem.
Uruchomiliśmy także, również w tym celu,
sklep internetowy "Prezenty z Duszą" < prezentyzdusza.pl >,
w którym między innymi można nabyć
niektóre wyroby podopiecznych Fundacji.

CELE FUNDACJI
1. Pomoc ludziom, będącym w sytuacji kryzysowej, w powrocie do normalnego funkcjonowania i godnego życia. Przez „sytuację kryzysową” rozumie się kryzysy różnej natury, w tym przede wszystkim:
-Kryzysy psychiczne wywołane traumatycznymi przeżyciami, depresją, żałobą lub chorobą.
-Kryzysy rodzinne związane z rozpadem związku małżeńskiego a także przemocą w rodzinie i innymi patologiami.
-Kryzysy psychiczne i egzystencjalne, związane z załamaniem się życia zawodowego, przedłużającym się brakiem pracy lub wypaleniem zawodowym.
-Kryzysy życiowe związane z wychodzeniem z nałogu.
-Ekonomiczne kryzysy rodzin, związane z tzw. „pętlą zadłużenia”.
2. Pomoc rzeczowa i doradcza dla osób pozostających w trudnym położeniu egzystencjalnym, w szczególności dla osób pozbawionych pracy i kobiet samotnie wychowujących dzieci.
3. Prewencja antyaborcyjna oraz pomoc psychologiczna i duchowa dla kobiet w kryzysie po aborcyjnym.
4. Przeciwdziałanie tzw. „wyuczonej bezradności” i łagodzenie jej skutków.
5. Pomoc małoletnim, którzy są ofiarami patologii, takich jak: przemoc domowa, pedofilia, prostytucja, alkoholizm i narkomania.
6. Pomoc młodocianym matkom pozostającym w trudnej sytuacji życiowej.
7. Prewencja w celu ograniczenia zjawisk kryminogennych w środowisku dzieci i młodzieży.
8. Inicjowanie, wspieranie i promocja wzorcowych postaw, wydarzeń i aktywności, będących przeciwwagą dla zjawisk generujących problemy, o których mowa w punktach: 1-7.
9. Wspieranie poprzez doradztwo, wsparcie organizacyjne i materialno-rzeczowe osób, organizacji i instytucji prowadzących działania zgodne z celami Fundacji, o których mowa w punktach: 1-7.

OBSZARY DZIAŁANIA
A. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.
B. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
C. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
D. Działalność charytatywna.
E. Ochrona i promocja zdrowia.
F. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
G. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
H. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
I. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
J. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
K. Promocja kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
L. Promocja i organizacja wolontariatu.

Działania
Księgarnia katolicka
Jana Pawła II 2, Zakopane.  Z tyłu, za Sanktuarium Najświętszej Rodziny
Zapraszamy: poniedziałek-sobota 10 - 18, niedziele i święta 11 - 17.
Księgarnia działa przy Parafii i Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem.
Dochód z działalności przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji.

Oferujemy szeroki wybór literatury chrześcijańskiej z zakresu homiletyki, filozofii, etyki, eschatologii.
Żywoty świętych, modlitewniki, biblie. Przewodniki duchowe, rozważania i rekolekcje.
Poradniki osobiste i rodzinne. Dobrą beletrystykę, nowe i klasyczne powieści chrześcijańskie.
Szeroki wybór dewocjonaliów: obrazy, rózańce, krzyże wiszące i stojące oraz wiele inspirujących drobiazgów.
Rękodzielnicze wyroby artystyczne: ikony, płaskorzeżby i rzeźby, intarsje, grafiki, decoupage.
DZIAŁANIA
Wydawnictwo
Dochód z działalności przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji.

Wydaliśmy dotychczas dwie publikacje:

"Kościoły i kaplice regionu Zakopanego"


"Muzyka na Szczycie - śpiewnik 2017"


W opracowaniu są kolejne publikacje, lecz czas i wydania zależy od pozyskania środków, chojności ofiarodawców i zaangażowania wolontariuszy.
Jesteśmy jako wydawnictwo otwarci na współpracę z niezależnymi autorami chrześcijańskimi. Jeśli dysponujesz odpowiednim tekstem, pomysłem czy koncepcją skontaktuj się z nami.
DZIAŁANIA
Rękodzieło
Ewentualny dochód z działalności przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji.

W naszym sklepie internetowym oraz w sklepie i galerii w Zakopanem prezentujemy między innymi wyroby artystyczne i rękodzielnicze. Ich autorami są współpracujący z nami artyści, wolontariusze, w tym również podopieczni Fundacji. Ze względu na nasz światopogląd, prezentowana i sprzedawana sztuka ma głównie, aczkolwiek nie jedynie, charakter chrześcijański i katolicki.
 
Zapraszamy do współpracy twórców z całej Polski i wszystkie osoby związane z rękodziełem i rzemiosłem artystycznym, w których twórczości znajduje się również nurt chrześcijański.
 
Ludzie lubią otaczać się pięknymi, niepowtarzalnymi rzeczami, Tworzysz rękodzieło? Malujesz obrazy? A może kochasz inny rodzaj sztuki? Dobrze jest mając talent i wiele umiejętności, podzielić się tym z nieco szerszym gronem odbiorców. Jeśli potrafisz wykonywać unikalne przedmioty, jeśli chcesz dołączyć do grona naszych współpracowników, prześlij krótką informację o sobie i  zdjęcia  oraz opis swoich prac na adres fundacja@talithacum.org.
 Dołącz do grona Artystów wystawiających swe prace w witrynie sklepu internetowego Fundacji TALITA CUM! Każdy kontakt spotka się z naszą odpowiedzią. Wspólnie uzgodnimy możliwości i zakres ewentualnej współpracy.
DZIAŁANIA
Przytul książkę
Jana Pawła II 2, Zakopane.  Z tyłu, za Sanktuarium Najświętszej Rodziny
Zapraszamy: poniedziałek-sobota 10 - 18, niedziele i święta 11 - 17.
Księgarnia działa przy Parafii i Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Zakopanem.
Dochód z działalności przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji.

Nie wiesz co zrobić z nadmiarem książek?
Odziedzicyłeś po kimś kłopotliwą dla Ciebie biblioteczkę?
Nie chcesz gromadzić przeczytanych książek?
Jesteś zbyt wrażliwy, inteligentny i dobrze wychowany,
żeby je poprostu wyrzucić czy oddać na makulaturę?

Zdajesz sobie sprawę, że nie zostały wydrukowane bez celu, że mogą sie przydać czy pomóc innym? Podaruj je nam, przynieś je lub przyślij na adres:
KSIĘGARNIA TALITHA CUM
przy Sanktuarium i Parafii Najświętszej Rodziny
ul. Jana Pawła II 2, 34-500 Zakopane

Niektóre z nich sprzedamy za symboliczną opłatę, a dochód wspomoże działalność Fundacji. Większość posegregujemy i przekażemy współpracującym z nami bibliotekom parafialnym. Wszystkie będą jeszcze długo służyć "na pożytek ludziom" i chwałę darczyńcom.
DZIAŁANIA
Relacje z wydarzeń i akcji
Scripta manet 2020
Spotkania z pisarzami katolickimi - edycja 2020
Czas Pandemii
Scripta manet 2019
Spotkania z pisarzami katolickimi - edycja 2019
Mieszkanie dla...
Pozyskiwanie i adaptacja mieszkań dla bezdomnych
Scripta manet 2018
Spotkania z pisarzami katolickimi - edycja 2018
Muzyka na Szczycie 2017
Koncerty dla "wykluczonych" - edycja 2017
Labor omnia vincit 2014
I Konferencja o pracy i dla pracy - edycja 2014


DZIAŁANIA
Obiad na weekend
Działanie wymaga ciągłego wsparcia osobowego, rzeczowego i finansowego.

Od października 2017 Fundacja TALITHA CUM prowadzi akcję "OBIAD NA WEEKEND", przeznaczoną dla osób ubogich i niepełnosprawnych, mieszkających samotnie i pozostających w bardzo trudnej sytuacji  życiowej. Osoby takie, nieraz z ciężkim kalectwem, nie wychodzące z domu, nie są w stanie same zrobić zakupów i ugotować obiadu. Część z nich korzysta ze wsparcia różnych instytucji pomocowych, takich jak np. MOPS-y, które od poniedziałku do piątku dostarczają swoim podopiecznym bezpłatne obiady do domów. Ale nawet ta - bardzo wartościowa - pomoc nie obejmuje weekendów i wówczas osoby te zdane są same na siebie. Nasza Fundacja działa tu "uzupełniająco", a mianowicie: dostarczamy osobom potrzebującym dodatkowe, gotowe, posiłki (w słoikach i puszkach) - przeznaczone do szybkiego i prostego odgrzania, w dowolnym czasie. Akcje takie są możliwe dzięki wielkoduszności darczyńców, którzy wspomagają naszą Fundację pieniędzmi lub żywnością, za co z całego serca dziękujemy.
DZIAŁANIA


Apel do producentów żywności,
hurtowni i sklepów spożywczych

Prosimy o dary żywnościowe. Najbardziej potrzebne gotowe obiady w słoikach, zupy w kartonach itp. Także kawa, herbata, cukier, czekolada, herbatniki itp. Rzeczy zapakowane i nie psujące się. Z aktualnym terminem ważności (może być krótki).
Z góry dziękujemy w imieniu beneficjentów akcji.
 
 
Osoby do kontaktu w tej sprawie:
 Na terenie Małopolski: Hanna Szych, tel. +48 53 777 22 02
 Na terenie Śląska: Waldemar Fiszer, tel. +48 501 683 683
Pomoc doraźna
Działanie wymaga ciągłego wsparcia osobowego, rzeczowego i finansowego.

W ramach pomocy interwencyjnej, często "wtrącamy się" w trudne sprawy, załatwiane pomiędzy naszymi podopiecznymi a różnymi  instytucjami. Piszemy pisma, nękamy urzędy telefonami i naciskamy różne klamki. A wszystko po to, aby załatwić coś, co poprawi jakość czyjegoś życia i uczyni świat odrobinę lepszym.  Są to takie sprawy jak np. dochodzenie praw dla osoby niepełnosprawnej; załatwianie zasiłków i świadczeń; "odkręcanie" nieuczciwych umów, wymuszonych na osobach bezradnych; załatwianie sprzętu rehabilitacyjnego; przeprowadzki do lepszego lokum; wożenie do lekarza itp.
DZIAŁANIA
Wyjazdy
Działanie wymaga ciągłego wsparcia osobowego, rzeczowego i finansowego.

Seniorom i osobom z problemami lokomocyjnymi umożliwiamy wyjazdy na wycieczki i różne imprezy integracyjne.
 
Była to m.in. akcja "POŻEGNANIE JESIENI". Korzystając z ostatnich ciepłych dni, woziliśmy w piękne plenery m.in. podopiecznych Dziennego Domu Opieki Medycznej "Przyjazny DDOM" oraz podopiecznych DDP 3 z Bytomskiego Centrum Wsparcia.
Obok kilka zdjęć z wycieczek, w oszałamiających barwach jesieni.
DZIAŁANIA
Nasi dobroczyńcy i przyjaciele
Kontakt
Zapraszamy
do sklepu i galerii

Jana Pawła II 2, Zakopane

Oferujemy literaturę chrześcijańską,
dewocjonalia i unikalne wyroby
rękodzieła artystycznego.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Sobota    10.00 - 18.00
w okresach świątecznych, w wakacje
i ferie czynne godzinę dłużej (do 19.00)
Niedziele i święta           11.00 - 17.00

Odwiedź nas na FB:
Fundacja
TALITHA CUM

BGŻ BNP Paribas 64 2030 0045 1110 0000 0409 0510
KRS:0000499068
NIP:7361717906
Regon:123050570
Znajdź nas
 
Wierch Rusiński 28, 34-530 Bukowina Tatrzańska

Jana Pawła II 2, 34-500 Zakopane
Wierch Rusiński 28
+48 608 343 206
fundacja@talithacum.org
Copyright 2017 by Fundacja TALITHA CUM
Fundacja
TALITHA CUM
BGŻ BNP Paribas 64 2030 0045 1110 0000 0409 0510
KRS:0000499068
NIP:7361717906
Regon:123050570
Wróć do spisu treści